24.1. 2012 Turku Science Park yhteistyökumppanit

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Työn sisällön muutokset ovat johtaneet monen kohdalla muutoksiin omassa toimenkuvassa. Insinööri on saattanut päätyä esimies-, projektinjohto- tai markkinointitehtäviin. Silloin alkuperäinen koulutustausta saattaa osoittautua puutteelliseksi. Tähän tilanteeseen pyrkii vastaamaan Turun ammattikorkeakoulussa alkava teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma.

Koulutukseen voivat hakea insinööri (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla tämän lisäksi on vähintään kolmen vuoden alakohtainen työkokemus. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.

Haku koulutusohjelmaan alkaa 5.3.2012 ja se päättyy 3.4.2012. Valinta tehdään ennakkotehtävästä, insinööri (AMK) -tutkinnon opinnäytetyön arvosanasta sekä työkokemuksesta saatujen pisteiden pohjalta.

Yliopettaja Osmo Eerola Turun AMK:sta sanoo, että koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti.

- Tutkinto on suunniteltu työn ohessa noin kahdessa vuodessa suoritettavaksi. Monimuoto-opiskeluun sisältyy lähijaksoja 2-3 päivää kuukaudessa, ja henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS laaditaan kunkin yksilöllistä kehitystä tukevaksi.

Tutkinto nivoutuu läheisesti kunkin omaan työhön.

- Keskeinen osa tutkinnon opintoja on kehittämistehtävä, joka tehdään omalle työnantajaorganisaatiolle. Opetuksessa käytetään hyväksi myös verkostoitumista ja käytännönläheistä, projektimuotoista työskentelyä, Eerola lisää.

Tarkemmat hakuohjeet ja ennakkotehtävä julkaistaan helmikuussa Turun AMK:n nettisivuilla www.turkuamk.fi.