23.9. 2011 BioTurku®

Risto Lammintausta tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi

Lammintausta_Risto_23092011 (lammintausta_risto_23092011_9e37.jpg)

Hormos-Medical Oy:n toimitusjohtaja Risto Lammintausta on yksi uuden tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsenistä.

Neuvostoon nimettiin puheenjohtajaksi pääministeri Jyrki Katainen ja varapuheenjohtajiksi opetusministeri Jukka Gustafsson ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Ministerijäseniksi nimettiin valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, ympäristöministeri Ville Niinistö, sisäasiainministeri Päivi Räsänen, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sekä puolustusministeri Stefan Wallin.

Muiksi jäseniksi nimettiin rehtori Kaija Holli (Tampereen yliopisto), toimitusjohtaja Risto Lammintausta (Hormos-Medical Oy), pääjohtaja Erkki Leppävuori (Teknologian tutkimuskeskus VTT), toimitusjohtaja Pekka Lundmark (Konecranes Oyj), pääjohtaja Markku Mattila (Suomen Akatemia), professori Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto), rehtori Anneli Pirttilä (Saimaan ammattikorkeakoulu), pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes), koulutus-ja työvoima-asioiden päällikkö Saana Siekkinen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) ja professori Päivi Törmä (Aalto-yliopisto).

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsittelee valtioneuvoston ja ministeriöiden apuna tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan suuntaamiseen, seurantaan, arviointiin ja yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsenten valitsemiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on kuullut valtioneuvoston ulkopuolisia tahoja ja pyytänyt niitä asettamaan ehdokkaita tutkimus- ja innovaationeuvostoon nimittämistä varten. Neuvoston kokoonpano perustuu neuvostosta annettuun asetukseen, neuvoston tehtäviin ja eri tahojen tekemiin ehdotuksiin.

Neuvoston toimikausi kestää eduskunnan vaalikauden ajan. Tutkimus- ja innovaationeuvostoon osallistuvat valtioneuvoston jäsenet toimivat neuvostossa kuitenkin enintään sen ajan, jonka he ovat valtioneuvoston jäseninä.