8.9. 2011 Turku Science Park alueen toimijat

Sairaala NEOlla hyvä alku Turku Science Parkissa

Maaliskuussa Turussa avattu ortopediseen päiväkirurgiaan keskittynyt Sairaala NEO on ottamassa vankkaa jalansijaa paikallisilla markkinoilla. Kuuden ensimmäisen toimintakuukautensa aikana sairaalassa on ollut yli 5 300 asiakaskäyntiä ja leikkauksia on tehty yli 650. Sairaala NEOn asiakas- ja leikkausmäärät ovat olleet noin 15 prosenttia yli tavoitteiden.

Suurin osa asiakkaista, noin 70 - 80 prosenttia, on tullut Varsinais-Suomesta. Myös ulkomaisia potilaita on ollut kymmeniä: asiakkaita on tullut muun muassa Italiasta, Espanjasta, Kiinasta, USA:sta sekä Saksasta.

- Olemme saavuttaneet Turun alueella noin 30 prosentin markkinaosuuden. Näillä luvuilla lähestymme alueemme suurimman yksityisen ortopedisen yksikön asemaa alueella, Sairaala NEOn johtava lääkäri Jussi Rantanen sanoo.

Ortopedisen päiväkirurgian kysyntä kasvaa

Rantasen mukaan Sairaala NEOn kaltaiselle erikoistuneelle osaamiskeskukselle on ollut selkeästi tarvetta: tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisääntyessä tarvitaan lisää toimijoita, jotta hoitokapasiteettia olisi riittävästi. Rantasen mukaan ortopedinen päiväkirurgia on kasvanut jo pitkään noin 10 prosentin vuosivauhtia, Turun alueella kasvu tarkoittaa noin 300 - 500 lisäleikkausta vuosittain.

NEO 3 uusi (neo2011012_no_3_ynnf.jpg)

Sairaala NEO aloitti toimintansa viime maaliskuussa.

 

Myös NEO-talossa aloittanut Hammas NEO on ylittänyt toiminnalleen asettamansa tavoitteet puolessa vuodessa. Hammaslääkäriasema on ottanut vastaan yli 5000 potilasta elokuun loppuun mennessä. Turussa on ollut tarvetta iltaisin ja viikonloppuisin päivystävälle hammaslääkäriasemalle ja Hammas NEOn päivystysvastaanotolla on käynyt tasaisesti potilaita toiminnan aloituksesta asti.

- Meillä on ollut puolessa vuodessa noin 5100 potilaskäyntiä. Puoli vuotta on lyhyt toiminta-aika, mutta olemme tyytyväisiä toimintamme aloitukseen. Hammas NEOn tavoitteena on saavuttaa noin 20 000 potilaskäyntiä vuodessa, kun kaikki hoitohuoneet ovat käytössä, Hammas NEOn yrittäjähammaslääkäri Tiina Ranne kertoo.

Hammas NEO aloitti toimintansa NEO-talossa kolmella hoitohuoneella. Uusien työntekijöiden myötä lisää hoitohuoneita on otettu käyttöön ja loppuvuodesta kaikkien kahdeksan huoneen on tarkoitus olla toiminnassa. Hammaslääkäriaseman aloittaessa toimintansa yrityksessä työskenteli seitsemän henkeä. Tällä hetkellä työntekijöitä on 14 ja parhaillaan on menossa toisen suuhygienistin rekrytointi.

Uusi yhteinen toimitusjohtaja

Toiminnan kasvaessa Sairaala NEOn ja Hammas NEOn uutena, yhteisenä toimitusjohtajana aloittaa turkulainen Matti Markkula, joka siirtyy sairaalan palvelukseen Tapiolan Varsinais-Suomen paikallisjohtajan tehtävistä.

Markkulan mukaan Sairaala NEOssa häntä vetivät puoleensa erityisesti kotimainen yrittäjyys, uudistajahenkisyys sekä osaamisen korkea taso.

- Terveydenhuollon toimiala on muutosten edessä, ja näen Sairaala NEOn toimintamallin hyvin edistyksellisenä: se on kustannustehokas sekä erittäin laadukas, mihin vaikuttavat muun muassa kirurgien erikoistuminen ortopedian eri osa-alueisiin, kattava hoitotulosten seuranta sekä sairaalassa suoritettava tutkimustyö, Markkula sanoo.

Markkula ottaa hoitaakseen myös samassa kiinteistössä toimivan yksityisen hammaslääkäriasema Hammas NEO:n toimitusjohtajan tehtävät.

- Yhteisillä resursseilla saavutetaan synergiaetuja, ja toimitusjohtajan resursseja voidaan kohdistaa tilanteen mukaan. Jo tähän asti Sairaala NEO ja Hammas NEO ovat yhdistäneet muun muassa infopisteen palvelut ja röntgenin. Lisäksi sairaalan läsnäolo samoissa tiloissa on mahdollistanut Hammas NEO:lle myös sairaalatason anestesiahammashoidon tarjoamisen, Matti Markkula toteaa.