10.8. 2011 Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Turku Science Parkin yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla ovat Turun kaupungin rahoitusosuuden pieneneminen lähivuosina sekä yhtiön strategiaan ja organisaatiomalliin tehtävät tarkistukset. Kaupungin laskelmissa yhtiön rahoitustarve pienenee ensi vuonna noin 1,3 miljoonalla eurolla, lähinnä nykyisten, vajaakäytössä olevien tilojen vuokrasopimuksen päättymisen ja biolaboratorion toimintojen uudelleenjärjestelyjen takia.

Biolaboratorion toiminnot siirtyvät ensi vuodenvaihteessa Turun yliopiston alaisuuteen. Laboratorion kolmesta työntekijästä kahden työsuhde päättyy yhden jatkaessa Turku Science Park Oy:n palveluksessa uusissa tehtävissä. Mauno Koivisto -keskuksessa toimiva seminaari- ja neuvottelutilapalvelu siirtyy lokakuun alusta Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle. Palvelusta Turku Science Park Oy:ssä vastanneet kaksi työntekijää siirtyvät samalla Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Turku Science Park Oy:n strategiaa uudistettaessa on korostettu asiakasyritysten parissa tehtävää työtä. Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki sanoo, että päättyvien toimintojen ohella yhtiön organisaatiossa taloushallinto, viestintä ja markkinointi sekä henkilöstöasiat yhdistetään yhdeksi osastoksi. Uudistus merkitsee yhden työntekijän vähennystä ja pieniä tarkistuksia uuteen osastoon kuuluvien toimenkuvissa.

- Pyrimme näin keventämään hallinnollista organisaatiota ja siirtämään toiminnan painopistettä yritysten tasolla tehtävään käytännön työhön ja hanketoimintaan.

Yhtiön hallitus käsitteli huhtikuussa alkaneiden neuvottelujen tuloksia kesäkuussa. Lomakauden päätyttyä elokuun alussa hallituksen lopulliset päätökset esiteltiin henkilökunnalle.

- On valitettavaa, että kolmen hengen työt päättyvät vuoden vaihteessa. Tuemme kuitenkin työttömäksi jääviä uuden työpaikan tai koulutusmahdollisuuksien kartoittamisessa, toimitusjohtaja Levomäki lupaa.

 

Turku Science Park Oy on Turun kaupunkikonserniin kuuluva elinkeinopoliittinen yhtiö, joka pyrkii edistämään Turun seudulla toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yritysmaailman välistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää uutta elinkeinotoimintaa ennen kaikkea Turku Science Parkin alueella tehtävän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pohjalta. Päätoimialoja ovat Life Science ja ICT. Yhtiön palkkalistoilla oli vuoden 2010 lopussa 38 henkilöä.