21.6. 2011 Osaamiskeskus

OSKE sillanrakentajana globaalien markkinoiden ja alueiden välillä

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Petri Peltosen mukaan tarvitaan paljon työtä innovaatiopolitiikan uudistamiseksi käyttäjälähtöisempään suuntaan.

- Perinteisesti innovaatiopolitiikkamme on ollut hyvin tutkimuslähtöistä. Tulevaisuudessa meidän tulisi entistä paremmin osata hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa. Tarvitaan myös rakenteiden uudistamista ja julkisten varojen uudelleen kohdentamista.

Tuottavuuden nostaminen avainasemassa

Tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Etlatieto Oy:stä korosti esityksessään tuottavuuden nostamista alueilla globaalin kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hänen mukaansa työpaikkojen säilyttämiseen tähtäävä politiikka on huonoa tuottavuus-ja kasvupolitiikkaa. Sen sijaan tuottavuuden kasvun keskeinen mekanismi on rakennemuutos, missä uusia työpaikkoja häviää ja uusia syntyy.

Teknologian eturintamassa voidaan pysyä vain kokeilemalla ja ottamalla riskejä. Ylä- Anttilan mukaan yksi tärkeimmistä uuden innovaatiopolitiikan tavoitteista tulee olla järjestelmän yksinkertaistaminen.

Osaamiskeskusohjelman seuraajaksi valmisteltavan uuden ohjelmavälineen valmisteluprosessia johtaa innovaatio-osaston neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen. Uuden ohjelmavälineen valmistelu nojaa uuteen hallitusohjelmaan, Eurooppa 2020 -strategiaan, korkeakoulujen rakenteellinen kehittämislinjauksiin sekä Tekesin uuteen strategiaan. Tavoitteena on valmistella uuden ohjelmavälineen päälinjat ensi kesään mennessä.

Huippuosaamiselle on aina tilaa

Keskustelu ohjelmavälineen sisällöistä jatkui paneelissa. Keskeinen viesti oli, että todellinen huippuosaaminen löytää aina työnsä globaalille tasolle. Tärkeintä on luoda instrumentti joka tuo osaamisen yhteen sekä mahdollistaa kokeilevuuden ja riskien ottamisen.

Osaamiskeskusohjelman pääsihteeri Pirjo Kutinlahti päätti päivän linjaamalla OSKEn loppuohjelmakauden tavoitteet. OSKEn kautta vahvistetaan innovaatioympäristöjen kansainvälistä vetovoimaisuutta, autetaan yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita verkottumaan globaaleihin innovaatiokeskittymiin ja -verkostoihin sekä välitetään alueille tietoa globaaleista kehitystrendeistä.

Klusterien välistä yhteistyötä lisätään temaattisten kehittämiskokonaisuuksien käynnistämiseksi. Esimerkiksi vastuullisuus on uusi nouseva globaali trendi, jonka kautta voidaan synnyttää yrityksille uudenlaista kilpailukykyä.

Yhdessä tekemisen lisäksi OSKEssa korostuu loppukaudella kokeilevuus. Klustereita ja alueellisia toimijoita kannustetaan uusiin avauksiin, joilla luodaan pohjaa myös tulevan ohjelmavälineen sisällöille.

Turun seutu vahvasti mukana

Ohjelmakaudella 2007-2013 Turun seutu osallistuu kuuteen osaamisklusteriin. Ne ovat HealthBIO-Terveyden bioklusteri, Meriklusteri, Matkailu- ja elämystuotanto -klusteri, Elintarvikekehityksen klusteri, Jokapaikan tietotekniikka sekä Nanoklusteri. Kahden klusterin koko valtakunnallinen koordinaatiovastuu on Turulla; HealthBIO -klusteria koordinoi Turku Science Park Oy ja Meriklusteria Koneteknologiakeskus Turku Oy. Turku Science Park Oy vastaa Varsinais-Suomen OSKEn alueellisten hankkeiden yhteensovittamisesta.

 

Lisätietoja Pirjo Kutinlahti, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö, pirjo.kutinlahti@tem.fi

OSKE-seminaarin esitykset ovat ladattavissa osoitteessa http://www.oske.net/oske-seminaari-8-6-2011/