4.5. 2011 Startup

IP-oikeudet kasvattavat liiketoiminnan arvoa

Technopolis_aamiainen_030511 (technopolis_aamiainen_030511_mpk6.jpg)

Aalto-yliopiston Teemu Seppälä ja ja Panu Kuosmanen muistuttivat Tecnopolis Business Breakfastin esityksessään yhteisönsä roolista valtakunnallisena toimijana, josta myös Turun alueen yritykset voivat löytää kumppanin.

 

VTT ja Aalto-yliopisto ovat kiertäneet Suomen ja Viron kattavalla kiertueellaan kertomassa yrityksille mahdollisuuksista vauhdittaa kasvuaan ja tuotekehitystään patentoituja keksintöjä hyödyntämällä. Turussa järjestetyn Technopolis Business Breakfastin jälkeen kiertue vierailee vielä syyskuussa Pietarissa.

Tilaisuudet ovat tähän mennessä keränneet noin 250 osallistujaa. Turussa osallistujamäärä ei noussut kovin korkeaksi, mutta yleisön joukosta nousi runsaasti kysymyksiä ja kommentteja. Aalto-yliopiston markkinointipäällikkö Teemu Seppälä ja teknologiansiirtopäällikkö Panu Kuosmanen esittelivät valtakunnallisesti palvelevan korkeakoulunsa innovaatioiden pohjalta syntynyttä yritystoimintaa ja kertoivat immateriaalioikeuksien suojaamisen merkityksestä liiketoiminnalle.

Intellectual Property Rights (IPR) on oman tuotteen tai teknologian suojaamista kilpailijoilta. Seppälä ja Kuosmanen korostivat, että immateriaalioikeuksien suojaaminen on syytä ottaa vakavasti. Suojaamisen edut tulevat esiin monessa yhteydessä.

- Ristiin lisensointi tarjoaa tilaisuuden ansaita omalla, patentoidulla teknologialla. Kun kaksi yritystä päättää asettaa omat teknologiansa yhteiskäyttöön, sovitaan käyttöoikeuksille hinnat. Halvemmaksi arvostettu joutuu maksamaan korvausta arvokkaamman lisenssin haltijalle, Teemu Seppälä sanoo.

- Merkittävä hyöty ainutlaatuisen teknologian suojaamisesta koituu myös kilpailijoiden joutuessa joko etsimään tien uuden teknologian kiertämiseksi tai kokonaan vaihtoehtoisen teknologian kehittämiseksi.

Patentilla on merkityksensä myös tuotedifferoinnissa. Kun patentti sisältää kaikki immateriaaliset oikeudet, myös tavaramerkit , muotoilun ja mallisuojat, on samanlaisen tuotteen tai brändin työläämpää tai mahdotonta haastaa alkuperäinen idea. Samalla oikeuksien omistajalla on paremmat mahdollisuudet hallita markkinoita hallitessaan myös teknologisia standardeja.

Oikeuksista maksettavat rojaltit korostavat sekä teollisen hyödyntäjän että keksijän hyötyjä. Samalla keksijä sitoutuu kertakorvausta paremmin tuotekehityksen jatkamiseen. Rojaltien heikkoutena on kuitenkin valvonnan tarve. Keksijän on valvottava innovaationsa hyödyntämistä.

- Yhtiön arvon kannalta patentilla voi olla myös suuri merkitys. Etenkin sijoittajat arvostavat suojattuja oikeuksia, sillä ne estävät kilpailijoita hyödyntämästä kyseistä teknologiaa. Yrityskaupassa IPR:n arvo nousee ja voi olla jopa merkittävässä roolissa, Panu Kuosmanen kertoo.

- Tilannetta voi verrata Nokiaan, jonka ulkopuolelle päätyneet keksinnöt ovat arvokkaita ja kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia.

Turun yliopisto ei kerää patentteja 

Turun yliopiston rooli immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä on rajallinen. Vararehtori Harri Lönnbergin mukaan perustutkimus on yliopiston kannalta ykkösasia. Yliopisto ei kerää patenttisalkkuja, eikä sillä siihen olisi riittävästi resurssejakaan.

- Turun yliopistossa tehdään vuosittain 40-50 keksintöilmoitusta. Oman evaluointimme pohjalta ne määritellään joko yliopistolle tai keksijälle, joka määrittelee jatkotoimista vastaavan tahon.

Lönnberg uskoo, että hoitotiede ja kasvatustiede ovat Turun yliopiston kannalta tulevaisuudessa merkittäviä kilpailutekijöitä. Pahoillaan hän on Tekesin suhtautumisesta bioalan rahoitukseen.

- Tekesin todettua, ettei bioalaan kannata satsata, myös start up -yritysten ja keksintöjen määrä on vähentynyt. On ollut myös nähtävissä, että ulkomaiset yritykset tulevat nyt yhteistyöhön tekemällä suoria sopimuksia ja ostamalla IP-oikeudet. Tämä on kansallisen etumme vastaista ja pakon sanelemaa, kun osa keksinnöistä patentoidaan meidän ohitsemme, eikä meillä ole aina edes tietoa siitä, Lönnberg sanoo.