19.6. 2012 OSKE-kolumni, TS Talous kesäkuu 2012

Ruuan turvallisuus Suomen tavaramerkkinä

Suomella on hyvät edellytykset erikoistua turvallisen ruuan kansainväliseksi kärkimaaksi, ei vain puhtaan ruuan tuottajana, vaan myös viemällä tätä osaamista maailmalle. Onko Varsinais-Suomi mukana?Perinteisesti elintarviketurvallisuus nähdään viranomaisen toimintana. Valvontaa isompi merkitys on kuitenkin sillä että turvallisuudesta on kehittynyt itsestään selvä osa elintarviketuottajan liiketoimintaa. Suomessa on saavutettu tavoite, jossa ruuan matka tuottajalta kuluttajan lautaselle tunnetaan aukottomasti. Tämän pitkäjänteisellä työllä hankitun osaamisen siirtäminen vientituotteeksi pitäisi olla jo kovassa vauhdissa.

Maissa jossa ruuan tuotanto on kehittymässä, puuttuu usein osaamista tai työkaluja ruuan turvallisuuden ja laadun määrittämiseen. Usein ongelmiin puututaan jälkikäteen vasta kun ne paljastuvat tai kansainväliset määräykset estävät elintarvikkeiden viennin.

Hakusanalla ”elintarviketurvallisuus” Suomesta löytyy kaksi yritystä, Varsinais-Suomesta ei yhtäkään. Sen sijaan meillä on laaja joukko yrityksiä, joiden tuotteilla voidaan parantaa, varmistaa, jäljittää, säilyttää tai tutkia ruuan turvallisuutta ja alkuperää. Tuotteet ovat laadukkaita ja näille olisi maailmalla kysyntää. Lisäksi korkeakoulumme tuottavat korkeatasoista osaamista ja luovat uutta tietoa hyödynnettäväksi mm. elintarvikediagnostiikassa, älykkäissä ruokapakkauksissa tai elintarvikemääräysten soveltamiseen.

”Food Safety from Finland” –brändin luomiseen tarvitaan kansallista yhteistyötä ja sitoutumista niin yrityksiltä kuin viranomaisilta. Elintarvikekehityksen klusteri on ollut perustamassa alan osaajien yhdistystä (Food Safety Management Finland) sekä julkaissut kaikkien hyödynnettäväksi avoimen yrityskatalogin. Aidon innostuksen kokoaminen yhteen on ensi askel kohti kansainvälisiä markkinoita. Varsinais-Suomen osaajat, tervetuloa talkoisiin!


Mari Norrdal
ja Jaakko Korpela

Valtakunnallinen Osaamiskeskusohjelma (OSKE) auttaa pk-yrityksiä kehittymään, luomaan innovaatioita ja kansainvälistymään. Kirjoittajat työskentelevät Varsinais-Suomen elintarvikekehityksen osaamiskeskuksessa Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa.