15.5. 2012 OSKE-kolumni, TS Talous toukokuu 2012

Pysyvyyttä matkailun kehittämistyöhön

Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus on ollut osa Turku Touringia, Varsinais-Suomen matkailun alueorganisaatiota, vuodesta 2007. Mitä oske oikein tekee?

Kehitämme varsinaissuomalaista matkailua osana kansallista yhteistyötä. Tunnistamme yritysten tarpeita ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta oleellisia muutoksia. Yhdessä yritysten kanssa rakennamme kehittymisen työkaluja, toimintamalleja ja luomme mahdollisuuksia uudistumiseen ja uuteen liiketoimintaan.

On tärkeää, että kehittämistoiminta on jokapäiväinen osa Turku Touringia. Toimimme ainoana oskena osana matkailuorganisaatiota. Ajatus matkailun kehittämisestä siellä, missä matkailua tehdään, oli kumouksellista ja on edelleen enemmän kuin edistyksellistä. Osana Varsinais-Suomen Osaamiskeskusta olemme myös päässeet osaksi monitoimialaista ristipölytystä: matkailua kehitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, olipa kyse kulttuurista, laadukkaista elintarvikkeista tai risteilyaluksista.

Aiemmin kuulimme usein kommentin, että palvelut ovat kunnossa, vain markkinointia ja myyntiä pitäisi lisätä, eli ”ryhmät voisivat jo tulla”.  Asenteet ovat muuttuneet ja Varsinais-Suomen vetovoimatekijöiden vahvistaminen aidoiksi kilpailutekijöiksi edellyttää kehittämistä niin fyysisessä kuin tiedollisessa saavutettavuudessa, sähköisessä liiketoiminnassa, käyttäjälähtöisessä palveluiden kehittämisessä ja asiakasymmärryksessä, infrastruktuurin kehittymisessä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja tuotekehityksessä.  

Käynnissä oleva maakunnan Matkailuohjelma 2012-2020 -päivitystyö rakentaa maakunnan matkailun tulevaisuutta ja kehittämisen toimenpideohjelmaa. Varsinais-Suomen menestyminen matkailualueena edellyttää jatkossa pysyvää ja resursoitua, koko maakunnan laajuisen kehittämistoiminnan vastuuta Turku Touringin yhteydessä.

Päivi Lappalainen, ohjelmapäällikkö
Riikka Niemelä, ohjelmakoordinaattori

Kirjoittajat työskentelevät Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksessa Turku Touringissa.