20.3. 2012 OSKE-kolumni, TS Talous maaliskuu 2012

Ruoka-alan ennakkoluulotonta kasvua

Ruoka koskee monia erilaisia yrityksiä – sellaisiakin, jotka eivät mielestään toimi ruoka-alalla. Näillä kaikilla on tunnistamattomia kasvun mahdollisuuksia. Ideat ja yritykset tarvitsevat ravinteikkaan kasvualustan.

Ajatellaanpa kasvualustana verkostoa, jossa yritys toimii. Verkosto on kuin pelto, jossa yritykset ideoineen tuottavat viljavaa satoa. OSKE ja muut kehittäjät ovat kuokkia, auroja ja äkeitä - työkaluja, jotka möyhentävät parhaillaankin multaa kuohkeaksi.  Näin pellosta saadaan entistä viljavampi.

Yksi niistä ravinteista, joita ideoiden kasvuun tarvitaan, on ennakkoluulottomuus. Ennakkoluulottomuudesta voi seurata odottamatonta yhteistyötä ja sitä kautta positiivisia yllätyksiä. Tämän vuoksi OSKE on vahvasti mukana Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeessa (VARRU), joka otti ensiaskeleensa viime keväänä vahvistaakseen ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä.

Ideoita syntyy, kun eri tavoin ajattelevia ihmisiä tuodaan yhteen. VARRU möyhentää yritysmaaperää kokoamalla ruokaketjun toimijoita  saman pöydän ääreen. Jotta asioille saadaan lisää ulottuvuuksia, VARRU tuo esiin ruokaketjun eri toimijoiden näkökulmia. Kevään aikana pohditaan kasvisten, viljan, proteiinien sekä veden tulevaisuuden mahdollisuuksia ruokaketjussa. Syksyllä ruokaketjua käännellään radikaalimmin ja eri toimialojen rajoja purkaen.

Uudet ideat voivat yksinkertaisimmillaan olla saman asian katsomista uusin silmin, uudesta suunnasta. Sysäyksen siihen voimme saada toisiltamme, kun annamme sille ennakkoluulottomasti mahdollisuuden. Innovaatiot kasvavat ennakkoluulottomuudesta.

Kun varsinaissuomalaiset yritykset menestyvät, menestyy myös maakunta. Kasvualustamme on lähtökohtaisesti viljavaa, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet entistä suurempaan satoon - satoon, joka ruokkii koko Varsinais-Suomea.

Anna Hillgrén ja Johanna Kähkönen

Valtakunnallinen Osaamiskeskusohjelma (OSKE) auttaa pk-yrityksiä kehittymään, luomaan innovaatioita ja kansainvälistymään. Varsinais-Suomessa ohjelmaa toteuttaa Turku Science Park Oy. Kirjoittajat työskentelevät Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa ja toimivat Elintarvikekehityksen OSKE:ssa ja sen käynnistämissä hankkeissa.