26.6. 2012 BioTurku®

Roche luopui optiostaan lisensoida Biotien SYN 120

Biotie pitää itsellään selektiivisen reseptorisalpaajansa SYN120:n maailmanlaajuiset kehitys- ja kaupallistamisoikeudet lääkejätti Rochen ilmoitettua jättävänsä käyttämättä option lisensoida tuote. Samalla Biotie hakee uutta kumppania salpaajansa kehitystyöhön ja kaupallistamiseen.

Maailman suurimpiin lukeutuva sveitsiläinen lääketeollisuuden ja diagnostiikan konserni Roche on ilmottanut, että se ei tuotekehityssalkkuunsa liittyvistä strategisista syistä johtuen käytä optio-oikeuttaan SYN120:n lisensointiin. SYN120 on Biotien uusi, selektiivinen 5-HT6 -reseptorisalpaaja, joka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöitten hoitoon. Salpaajan Faasi 1 -kehitystyö on saatu äskettäin menestyksellisesti päätökseen. Valmistuneeseen tutkimusohjelmaan sisältyy PET-kuvantamistutkimus annoksien valitsemiseksi Faasin 2 tutkimuksiin.

Vaikka Roche luopui lisensoinnista, on Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa kuitenkin luottavainen SYN120:n mahdollisuuksiin.

- 5-HT6 -reseptori on erittäin lupaava ja kliinisesti validoitu lääkekehityksen kohdemolekyyli kognitiivisissa häiriöissä. SYN120 on hyvin mielenkiintoinen ja erilaistunut lääkekandidaatti Alzheimerin taudin, skitsofrenian ja muiden kognitiivisten häiriöiden hoitoon. Useat merkittävät kansainväliset lääkeyritykset ovat jo ilmaisseet mielenkiintonsa tätä lääkekandidaattia kohtaan, ja luotammekin vahvasti löytävämme sille korkealuokkaisen kehitys- ja kaupallistamiskumppanin.

SYN120:lla on tehty laaja non-kliininen ja kliininen tutkimusohjelma, ja se on valmis etenemään kliinisen kehityksen Faasiin 2. Maaliskuussa 2012 Biotie raportoi päätuloksia Faasin 1 PET-kuvantamistutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää aivojen 5-HT6 -reseptorien miehitysastetta eri SYN120 -annosten jälkeen. Tutkimus osoitti, että kliinisesti tehokkaaksi arvioitu reseptorien miehitysaste saavutetaan SYN120 annoksella, joka on kertaluokkaa pienempi kuin aiemmin turvalliseksi ja hyvin siedetyksi osoitettu annos kahden viikon tutkimuksessa terveillä iäkkäillä tutkimushenkilöillä. Tehokkaiden SYN120 -annosten turvallisuusmarginaalin voidaan näin ollen odottaa olevan hyvin suuri.