6.8. 2012 BioTurku®

Biotie jatkaa rahoitussopimusta YA Globalin kanssa

Biotie on jatkanut Standby Equity Distribution Agreement (SEDA) -sopimusta yhdysvaltalaisen YA Global Master SPV Ltd -rahaston kanssa. SEDA-sopimuksen ehtojen mukaisesti YA Global on antanut Biotielle sitoumuksen merkitä tai ostaa Biotieltä tietyin edellytyksin yhtiön tavallisia osakkeita useammassa erässä yhteensä enintään 20 miljoonalla eurolla marraskuuhun 2015 asti.

SEDA-sopimuksen tarkoituksena on varmistaa Biotien käyttöpääoman rahoitusta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Sitoumuksen käyttäminen on Biotien yksinomaisessa päätäntävallassa.

Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaan mukaan Yorkvillen kanssa tehty sopimus on osoittautunut Biotielle joustavaksi, uudenlaiseksi rahoitusinstrumentiksi.

- Vaikka emme ole käyttäneet järjestelyä toistaiseksi laajasti, eikä suunnitelmia sen käyttämiseksi ole lähitulevaisuudessa, nyt sovittu järjestely toimii rahoituksen lisäresurssina nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa. Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa sopimusta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Nyt jatketun SEDA -sopimuksen ehdot ovat aikaisemman SEDA -sopimuksen mukaiset. Vastikkeena EDA-sopimuksen mukaisesta sitoumuksesta Biotie maksaa YA Globalille kertamaksuna 200.000 euron suuruisen palkkion käteisenä tai osakkeina.

Biotiellä edessään tärkeitä etappeja

Biotien alkuvuoden tappio oli 14,5 miljoonaa euroa, mikä on runsaat kaksi miljoonaa vuoden takaista suurempi. Liikevaihto puolittui samalla tarkastelujaksolla 0,4 miljoonaan euroon. Toisaalta samaan aikaan myös tutkimus- ja tuotekehityskustannukset kasvoivat selvästi. Kesäkuun lopussa yhtiön rahavarat olivat 18,5 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin rahavarat olivat 40,9 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Veromaan mukaan yhtiö lähestyy tärkeitä aikoja.

- Odotamme päätöstä Lundbeckin kanssa partneroidun Selincron EU-alueen myyntiluvasta ja toisaalta vuoden lopun tienoilla tuloksia Faasi 2b tutkimuksestamme totsadenantilla Parkinsonin taudissa. Merkittäviä investointeja muihin tuotesalkkumme lääkekandidaatteihin vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla tehdään vasta kun olemme saavuttaneet nämä kaksi etappia. Jatkamme töitä partnerointirintamalla, jossa olemme saaneet merkittävää kiinnostusta 5-HT6 -salpaaja SYN120 lääkekandidaattiamme kohtaan, ja uskomme löytävämme sille korkealuokkaisen kehitys- ja kaupallistamiskumppanin.