22.8. 2012 Startup

Turku Science Parkin hautomoyritykset luoneet Varsinais-Suomeen 1200 uutta työpaikkaa

Turku Science Park Oy:n yrityshautomossa on kesällä aloittanut 200:s yritys. Hautomoyritysten onnistumisaste on ollut hyvä, sillä lähes 90 prosenttia yrityksistä jatkaa toimintaansa vielä kolmen ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen. Rahoituksen ohella hautomoyritysten merkittävimmät haasteet liittyvät yleensä myyntiin, markkinointiin ja henkilöresursseihin.

Turku Science Park Oy:n yrityshautomo on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Tavoitteena on ollut monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja helpottaa uusien yritysten tietä kohti kansainvälisiä markkinoita. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja pitkäjänteinen kehittäminen on tällä hetkellä niin Turun seudulle kuin koko Suomelle ehkä tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.

Kuluneiden 23 vuoden aikana on hautomosopimus tehty jo kahdensadan alkavan yrityksen kanssa. Arvioituja ja jatkokehitettyjä liikeideoita on ollut moninkertainen määrä, mutta selvitysten ja kehitystyön jälkeenkään ei kaikista ideoista ole liiketoiminnaksi.

- Vuosittain yhteydenottoja on keskimäärin puolensataa, mutta vain kymmenkunta yritystä päätyy bio- ja ICT-aloihin erikoistuneeseen hautomoon käynnistämään ja kehittämään liiketoimintaansa. Tapaamme ja keskustelemme kaikkien kiinnostuneiden kanssa, mutta lopulta vain osa osoittautuu sekä yrittäjien itsensä että meidän hautomon ihmisten mielestä riittävän kantaviksi. Jotkut toki käynnistävät toimintansa myös itsenäisesti, sanoo Turku Science Park Oy:n yrityskehityksestä vastaava johtaja Olli Mankonen.

- On tärkeää, että saamme mahdollisimman paljon yrityksiä alkukeskusteluihin. Volyymit ratkaisevat tässäkin lajissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pääsemme kiinni ideaan, sitä paremmat ovat myös onnistumismahdollisuudet. Onneksi organisaatiomme on pieni ja helposti lähestyttävä.

Lähes 90 prosenttia hautomoyrityksistä jatkaa toimintaansa vielä kolmannen toimintavuotensa jälkeen. Hautomosta vauhtia hakeneet yritykset ovat luoneet tähän mennessä noin 1 200 uutta työpaikkaa.

- Lähes kaikki työpaikat ovat syntyneet Varsinais-Suomeen. Enin osa niistä on avautunut hautomon päätoimialoille bio- ja ICT-sektoreille, mutta myös muut teknologiat ja korkean osaamisen alat ovat tervetulleita.

Kohti kansainvälisiä markkinoita

Vuosien varrella Turku Science Parkin hautomopalvelut ovat toimineet kasvualustana monelle Varsinais-Suomesta maailmalle ponnistaneelle yritykselle. Tunnetuimpia Suomen rajojen ulkopuolella edenneitä toimijoita lienevät Vaadin eli entinen IT Mill Oy; tämän vuoden helmikuussa television kautta käytettävän internet-päätteen, QSurfin, lanseerannut Uniqoteq; nykyisin nimellä Questback Oy tunnettu, palautteenhallintaan keskittynyt Digium sekä interaktiivisia televisiojärjestelmiä tuottava Hibox Systems Oy. Bioalalta kansainvälisesti tunnetuimpiin yrityksiin lukeutuvat esimerkiksi lääkekehitysyhtiö Hormos Medical, hammaslääketieteellisiä kuitulujitteita valmistava Stick Tech Oy sekä Helsingin Pörssiinkin listautunut Biotie.

Hautomovaiheen aikana yritys läpikäy prosessin, jonka pitäisi luoda pohja tulevalle menestykselle.

- Parhaiten onnistuneiden ideoiden taustalla on usein 2–3 hengen tiimi, jonka jäsenillä on toisiaan sopivasti täydentävää, monipuolista osaamista. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja heitä houkuttelevan ratkaisun tarjoaminen on avain menestykseen. Arvokkain palaute tulee suoraan loppukäyttäjiltä. Se vaatii yrittäjiltä yhteydenottoa suoraan asiakkaisiin, valmiutta ketteryyteen ja uuteen ajatteluun, jolla tuote saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita, Mankonen muistuttaa.

Haasteina rahoitus, markkinointi ja henkilöresurssien kehittäminen

Maksavien asiakkaiden kohtaaminen, olivat ne sitten yrityksiä tai kuluttajia, on yksi hautomoyritysten suurimmista haasteista. Etenkään tutkimuslähtöisissä yritysideoissa myynti ja markkinointi eivät välttämättä ole yrittäjän ominta osaamista. Siitä huolimatta Olli Mankonen näkisi niitä mielellään nykyistä enemmän yrityshautomon ovella.

- Jokaisessa yrityksessä markkinointi pitää toteuttaa niin, että onnistutaan todella tavoittamaan se haluttu asiakaskunta. Erilaisissa liikeideoissa markkinoinnin menetelmät vaihtelevat suuresti. Internet-sivujen on toki oltava kunnossa ja Facebookia voi hyödyntää osana markkinointia, mutta ne eivät yksistään riitä. Vain harvan yrityksen menestyminen on mahdollista ilman aktiivista ja henkilökohtaista myyntityötä.

Toinen haastava osa-alue ovat henkilöstöresurssit. Oikeiden henkilöiden löytäminen pienen, toimintaansa aloittelevan organisaation avainpaikoille ei aina ole helppoa. Palkkakustannusten kasvattaminen vaatii rohkeutta, mutta rekrytoinnit saattavat ulkopuolisten silmissä vahvistaa pienen yritysalun uskottavuutta yhteistyökumppanina.

Kolmas keskeinen aloittelevan yrityksen haaste liittyy kasvurahoituksen hankkimiseen. Viime vuonna ulkoista rahoitusta Turku Science Parkin hautomon parillekymmenelle yritykselle järjestyi noin 7,5 miljoonaa euroa. Oman pääoman ehtoisia sijoituksia sai viisi yritystä yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

- Rahoitus on kokonaisuutena hyvin monitahoinen kysymys, jossa jokaisella aloittavalla yrityksellä on omanlaisensa lähtötilanne. Kullekin yritykselle työstetään hautomoaikana sen tarpeisiin vastaavaa rahoitusratkaisua. Turku Science Parkin vahvuutena on laaja yhteistyö- ja kontaktiverkosto erilaisiin rahoitusjärjestelmiin ja niiden tarjoajiin, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, Mankonen muistuttaa.