22.8. 2012 Kuukauden kasvo

Vihreän verkoston äärellä

Piia Nurmi on keväästä 2010 lähtien rakentanut Varsinais-Suomeen ympäristöosaamisen verkostoa. Yhteistyökuvioon on saatu mukaan merkittävä joukko liike-elämän ja julkisen sektorin toimijoita, joten eGreenNet -hankkeessa syntyvillä toimintamalleilla on hyvät mahdollisuudet juurtua osaksi maakunnan yritystoiminnan pysyvää kehittämistyötä.

 


Viimeisen vuosikymmenen aikana yhteiskuntavastuullisuuden huomioiminen on noussut tärkeään rooliin osana kaikkea liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun rinnalla ympäristövastuu on kolmas näkökulma yhteiskuntavastuuseen. Ympäristönäkökulman tulisi olla osa kaikkea liiketoimintaa, mutta yhtä lailla ympäristövastuullisuutta edistävät tuotteet ja palvelut voi ottaa koko liiketoiminnan perustaksi.

Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Turun ammattikorkeakoulun rahoittama eGreenNet -ympäristöosaamisverkosto on Turun ammattikorkeakoulun ja projektipäällikkö Piia Nurmen johdolla etenevä hanke. Siihen sitoutunut laaja varsinaissuomalainen yhteistyökumppanien verkosto etsii väyliä ympäristöosaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan edistämiseksi, kehittää verkostomaista yhteistyötä eri liike-elämän toimijoiden keskuudessa ja jakaa neuvontaa ja välineitä alueen yrityksille.

- Perusajatuksenamme on, että ympäristöliiketoimintaa on kaikilla toimialoilla, ei pelkästään esimerkiksi tuulivoimaloihin tai mittalaitteisiin erikoistuneissa yrityksissä, Piia Nurmi korostaa.

Liike-elämän järjestöt vahvasti mukana

Nurmi kertoo esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ympäristöosaamistaan ja -tietoisuuttaan kehittämällä löytäneet uusia näkökulmia ja kustannussäästöjä omaan yritystoimintaansa.

- Puulaatikoita valmistavassa Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:ssä öljylämmityksestä siirryttiin laatikoiden valmistuksesta syntyvän puujätteen polttamiseen. Sitä ja tarpeen mukaan lisäksi pellettiä polttamalla yritys saa pienen investoinnin turvin vuosittain jopa 30 000 euron säästöt. Uudessakaupungissa toimiva Sybimar Oy hyödyntää suljetun kierron konseptia, jossa tuotetaan energiaa ja ravintoa paikallisesti ja pienin päästöin. Esimerkiksi kalanperkeistä valmistetaan biodieseliä ja tulevaisuudessa kalankasvattamon poistovedet käytetään kasvihuoneissa vihannesten kasvuravinteena. 

Hankkeelle on arvokasta, että sillä on suora linkki yrityskenttään mm. Varsinais-Suomen Yrittäjien, Turun kauppakamarin ja EK Turun kautta. Liike-elämällä on hankkeen ohjausryhmässä vahva edustus, mikä helpottaa ensi vuoden lopulla päättyvän hankkeen jatkuvuuden ja luotujen toimintamallien säilyttämisessä.

- Valmistelemme parhaillaan julkaisua, jossa erilaisia yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä ja ympäristökysymykset huomioivia käytäntöjä esitellään. Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa valmisteilla on myös näitä käytäntöjä esittelevä maakunnallinen kiertue.

eGreenNetin valmistelema liiketoiminnan kehittämiskonsepti toimii ympäristöliiketoimintaa sparraavien konsulttien tukena. Konseptin tavoitteena on varmistaa uusien, kustannustehokkaiden mallien jalkauttaminen uusille toimialoille. Kevyen ja edullisen kehittämistyökalun avulla yritys voi ensin tunnustella ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia, jonka jälkeen laajemman konsultoinnin aloittaminen tuntuisi helpommalta.

Turkulaistunut tamperelainen

Piia Nurmi on syntynyt Tampereella, mutta Uuteenkaupunkiin johtavien sukujuurten innoittamana hän hakeutui opiskelemaan Turun Kauppakorkeakouluun. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli aluksi talousmaantieteen laitoksella assistenttina. Edelleen hän vastaa laitoksen yritysvastuu-kurssista.

Vuodesta 2004 lähtien Piia Nurmi on ollut mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

- Vuonna 2007 olin mukana käynnistämässä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimaa kestävän kehityksen opintokokonaisuutta. Sen kestävään kehitykseen keskittyvät monialaiset projektit ovat houkutelleet opiskelijoita kaikista tiedekunnista.

Sekä Tampereella että Turussa puhutaan paljon ympäristöliiketoiminnasta. Nurmen mielestä kaupungeissa on paljon samanlaisia piirteitä, myös ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä. Kaupunkien hallintokunnissa hän näkee kuitenkin eroja.

- Turussa kestävä kehitys ja ympäristökysymykset on huomioitu mm. sitoutumalla kestävään kehitykseen ns. Aalborgin julistuksen ja sitoumuksen allekirjoittamisella. Kaupunginvaltuusto pyrkii edesauttamaan tätä muun muassa budjetoinnilla, jossa kestävä kehitys huomioidaan investoinneissa ja kaupungin oman organisaation ohjauksessa. Tämä kestävän kehityksen budjetointi on aivan loistava juttu ja tulevaisuutta, Nurmi iloitsee.

Ympäristöteknologia osa tulevaisuutta

Yhteiskuntavastuullisuus ja etenkin sosiaalinen vastuu on kiinnostanut Piiaa jo nuorena. Hän on toiminut mm. Amnesty Internationalissa. Ihmisoikeuskysymykset ja tasa-arvo ovat myöhemmin saaneet seurakseen ympäristönäkökohdat. Turun ammattikorkeakoulussa hän aloitti vuonna 2010.

- Olen viihtynyt täällä hyvin ja toivon tämän hankkeen tulosten jäävän elämään. Hankkeen jatkuvuuden kannalta koen erityisen arvokkaaksi sen, että ammattikorkeakoulussa valmistaudutaan ympäristöteknologian koulutusohjelman käynnistämiseen lähivuosina.

Piia Nurmen ja hänen aviomiehensä vapaa-aikaa määrittävät paljon 14- ja 12-vuotiaiden lasten harrastukset. Poika pelaa jalkapalloa, tyttö koripalloa. Äidin rooli on toimia molempien huoltojoukoissa.

- Saan itse liikuntaa pyörälenkeillä, joita teemme myös yhdessä lasten kanssa. Asumme aivan Aurajokirannassa, joten ulkoilu ja lenkit niissä maisemissa tuovat iloa elämään.

 

Piia Nurmi

- syntynyt Tampereella 1973

- KTM Turun Kauppakorkeakoulusta 1999

- Työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä eGreenNet -hankkeessa

- Asuu Turussa, perheeseen kuuluvat aviomies ja 14- ja 12-vuotiaat lapset

eGreenNet -hankkeen yhteistyökumppanit:

• Varsinais-Suomen ELY-keskus

• Potkuri

• Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

• Ukipolis Oy ja Vakka-Suomi, Loimaan, Salon ja Turunmaan seudut

• Valonia

• Turun ammattikorkeakoulu

• Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu

• Åbo Akademi

• Yrkeshögskolan Novia

• Turun kauppakamari

• Turku Science Park

• Teknologiateollisuus ry.

• Turun Seudun Kehittämiskeskus

• Varsinais-Suomen liitto

• EK Turku

• Enterprise Europe Network

• Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

• hankkeen verkostoitumisvaiheen yhteistyöyritykset: Lindström, L&T, Manpower Inclusive ja Gaia Consulting

• hankkeen muut yhteistyöyritykset

• erilaiset verkostot, kuten Turku Green KnowHow

• laaja sidosryhmäverkosto alueella sekä kansallisesti