4.9. 2012 BioTurku®

Laurantis Pharmalle uusia rahoittajia Suomesta ja Yhdysvalloista

Turkulaisen lääkekehitysyritys Laurantis Pharma Oy on päättänyt rahoituskierroksen, joka tuo yhtiölle yli 5,6 miljoonan euron pääomasijoituksen. Mukana on nykyisten omistajien ohella kaksi uutta sijoittajaa.

Laurantis Pharma Oy on saanut päätökseen rahoituskierroksen, jonka aikana yhtiö keräsi yhteensä 5,64 miljoonan euron pääomasijoituksen nykyisiltä omistajiltaan sekä uusilta sijoittajilta. Vanhoista sijoittajista rahoituskierrokseen osallistuivat Inveni Capital, Aloitusrahasto Vera sekä Helsingin yliopiston rahastot. Uusina sijoittajina yhtiöön tulivat mukaan eläkevakuutusyhtiö Veritas sekä yhdysvaltalainen Broadview Ventures –rahasto, kumpikin huomattavalla sijoituksella.

- Broadview Ventures -rahaston mukaantulo rahoituskierrokselle oli erittäin tärkeätä koko rahoituksen onnistumiseksi, sillä se rohkaisi myös suomalaisia sijoittajia osallistumaan kierrokseen, kertoo Laurantis Pharma Oy:n toimitusjohtaja Riku Rautsola.

Broadview Ventures -rahasto on Bostonissa toimiva, Leducq’n perheen säätiön omistama filantrooppinen sijoitusyhtiö, joka edistää sydän- ja verisuonisairauksiin kohdistuvien uusien hoitojen kehittämistä. Rahaston sijoitus on tarkoitus käyttää Laurantis Pharmassa yhtiön kehittämään geeniterapialääkkeeseen Lymfactiiniin, jota yhtiö kehittää lymfedeeman eli imunesteen virtauksen häiriintymisestä johtuvan raajaturvotuksen hoitoon. Yläraajan sekundaarinen lymfedeema aiheuttaa usein merkittävää haittaa rintasyöpäpotilaille, joilta syöpäkasvain on poistettu kirurgisesti. Tällä hetkellä lymfedeeman ei ole saatavilla lääkehoitoa. Laurantis Pharman tavoitteena on aloittaa kliiniset potilastutkimukset geeniterapialääkkeellä vuoden 2013 aikana.  

- Lymfactiinin kehitystyön lisäksi yhtiö panostaa edelleen vahvasti jo kliinisissä tutkimuksissa olevien, atooppisen ihottuman, kuivasilmäisyyden sekä rakkosyövän hoitoon tarkoitettujen tuotteiden jatkokehitykseen, sanoo Rautsola.

Laurantis Pharma Oy on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka työllistää tällä hetkellä Turku Science Parkissa kuusi henkilöä. Yhtiö syntyi puolitoista vuotta sitten Oy Lx Therapies Ltd:n ja BioCis Pharma Oy:n yhdistyessä.