7.9. 2012 BioTurku®

Biotie toteutti suunnatun annin Lundbeckille ja institutionaalisille sijoittajille

Useita uusia lääkkeitä kehittelevä turkulainen Biotie Therapies on toteuttanut 20 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille sijoittajille. Suurin sijoitus on Biotien yhteistyökumppani H. Lundbeck A/S:n 10 miljoonan merkintä.

Biotie Therapies ilmoittaa toteuttaneensa 46 511 630 uuden osakkeen suunnatun osakeannin merkintähintaan 0,43 euroa osakkeelta. Osakkeet on allokoitu institutionaalisille ja strategisille sijoittajille. Osakeannin seurauksena Biotien osakepääomaa tullaan korottamaan 20.000.000 eurolla.

Osakeannissa kerättyjen varojen kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden määrä on 65.116.281 kappaletta.

- Lundbeckin ja institutionaalisten osakkeenomistajien sitoutuminen ja saamamme yhteensä 30 miljoonan euron lisärahoitus avaa uusia mahdollisuuksia nyt kun lähestymme merkittäviä kaupallisia ja kliinisen kehityksen etappeja. Lisäksi tämä vakiinnuttaa taloudellista asemaamme keskusteluissa mahdollisten kaupallisten kumppaneiden kanssa, kommentoi Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa.

H. Lundbeck A/S:n merkintä edustaa osakeannin jälkeen 4,6 %:n osuutta osakkeista. Tehdyn sijoituksen määrä on 10 miljoonaa euroa. Transaktion yhteydessä Selincron (nalmefeeni) maailmanlaajuista lisenssisopimusta on muutettu siten, että EU:n, Efta:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkinoiden myynnistä maksettavia rojalteja vähennetään tuotteen mahdollisen näille markkinoille lanseeraamisen tueksi, ja Biotien on mahdollista saada ylimääräinen 5 miljoonan euron myyntietappimaksu Japanissa.

Lundbeckillä on maailmanlaajuiset kehitys- ja kaupallistamisoikeudet Selincroon, joka on uusi alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitettu opioidireseptorisalpaaja. Lundbeck on hakenut Selincrolle markkinointilupaa EU:ssa Euroopan Lääkevirastolta, ja päätöstä mahdollisesta hyväksynnästä odotetaan vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla.  

Timo Veromaa on tyytyväinen Lundbeckin tekemään sijoitukseen.

- Olemme iloisia, että kumppanuutemme Lundbeckin kanssa on johtanut nyt myös osakeomistukseen Biotiessä, mikä osoittaa Lundbeckin sitoutumista ja uskoa sekä Selincroon että Yhtiömme tulevaisuudennäkymiin. Odotamme innolla lähempää yhteistyötä Lundbeckin kanssa merkittävänä strategisena yhteistyökumppanina.