4.10. 2012 BioTurku®

HealthBIO –klusterin yksiselitteinen tavoite: liiketoiminnan kasvu

Valtakunnalliseen Osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan HealthBIO - Terveyden bioklusterin vuoden 2013 loppuun ulottuva työ kytkeytyy kaikilta osa-alueiltaan alan liiketoiminnan kasvattamiseen. Yritykset ovat keskiössä ja kansainvälisyys alan luonteesta johtuen itsestäänselvyys. Maailmalla bioteknologia on teollisuudenala, mutta meillä osaaminen ja innostus törmäävät yhä kipeämmin rahoituksen muuriin. Rahoitusongelma pahenee alan kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittymättömyyden ja äärimmäisen kovan kansainvälisen kilpailun vuoksi.

HealthBIO:n vuosiseminaarissa puhunut klusterin ohjelmajohtaja Tero Piispanen Turku Science Park Oy:stä kertoi, että bioalan rahoituksen ja investointien saamiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Arvoketjun kehittäminen ja uudet aloitteet toteutuvat paljolti erilaisina projekteina, kuten Tohtoreiden työelämävalmiudet- hanke, jossa tohtoreita linkitetään konkreettisiin yritysten kaupallistamishankkeisiin. Kansainvälisiä asiakkuuksia ja kumppanuuksia edistetään kansainvälisissä partnerointitapahtumissa ennalta sovituin tapaamisin.

Nykyisellä ohjelmakaudella, vuosina 2007- 2012 viiteen HealthBIO-toiminnan osaamiskeskukseen – Turkuun, Tampereelle, Helsinkiin, Kuopioon ja Ouluun – on syntynyt yli sata uutta yritystä, joista 17 viime vuodesta.

Rahoitus kaukana eurooppalaisuudesta

Alan rahoitustilanne on kurjistunut entisestään, ja raha on luonteeltaan entistä varovaisempaa. Yritysostoissa on pienemmät riskit, mutta toisaalta työllisyys ei niillä kehity. Rahoitusmalli on myös kansainvälisesti muuttunut.  Kun ennen usein pyrittiin listautumiseen, nyt polku kulkee lainojen ja pääomasijoitusten kautta myyntiin. Suomessa saadaan pääomasijoituksia Life Science -alalla keskimäärin 600 000 euroa yritystä kohti, kun Keski-Euroopassa määrä on liki kolminkertainen: keskimäärin 1,7 miljoonaa.

Piispanen kiinnitti huomiota myös Suomen heikohkoon asemaan kliinisen tutkimuksen saralla. Olemme sijalla 15 Euroopassa, kun ei ole rahaa eivätkä yritykset ole tuoteorientoituneita, vaan joukossa on runsaasti mm. palveluyrityksiä. Alan markkinat ovat USA:ssa kolminkertaiset Eurooppaan verrattuna.

Uusia bisnesmalleja etsimässä

Bioalalla tunnustetun Burrill & Co:n näkemyksen mukaan markkinan bisnesmalli on voimakkaasti muuttumassa. Esimerkiksi käy maailman myydyimmän lääkkeen, veren rasvatasojen säätelyyn markkinoidun Lipitorin patenttisuojauksen päättyminen, mikä puolitti myynnin heti ensimmäisen viikon aikana geneeristen tuotteiden päästyä mukaan markkinaosuuskilpaan. Alan t&k-budjetit ovatkin kovissa paineissa, kun etsitään uusia markkinoita ja innovointitapoja. Näihin kuuluvat yritysostot sekä siirtyminen bioteknisten menetelmien mahdollistamiin biosimilaareihin.

HealthBIO-klusterissa uusia asiakkuuksia edistetään esimerkiksi alan palveluyrityksille suunnatulla Verkkovoimaa-hankkeella. Pekka Ihalmo Culminatum Innovation Oy:stäkertoi palvelusektorilla olevan 43 yritystä, joista valtaosa on makro- ja pienyrityksiä. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää niiltä paitsi kovaa ydinosaamista, myös huolehtimista siitä, että palvelut tarjotaan asiakkaille sopivissa paketeissa. Usein tämä tarkoittaa entistä suurempia kokonaisuuksia, 3- 5 yrityksen ryhmiä, joiden yhteisellä palvelutarjonnalla saadaan lisäarvoa asiakkaalle. Hankkeessa räätälöidään toimenpiteitä näiden yritysryhmien tarpeisiin ja keskitytään esimerkiksi myyntimahdollisuuksien johtamiseen.

HealthBIO:n syyskuinen vuosiseminaari Enterprise Europe Networkin (EEN) kanssa järjestettyine partnerointitilaisuuksineen keräsi yli 200 osallistuja ja oli jälleen alan suurin tapahtuma maassamme.

Iltapäivän seminaariosio oli englanninkielinen ja keskittyi paljolti rahoitukseen. Aiheesta puhuivat Tekes, Novo Seeds (Novo A/S), Finnish Business Angels Network sekä käytännön kokemuksista kertonut FKD Therapeutics. Lisäksi kuultiin Pietarin bioalan kehityksestä sekä lääketehtaan perustamisesta Keniaan (Universal Corporation).

Teksti: Katja Wallenlind

 

Seminaariin, iltatilaisuuteen ja partnerointiin osallistui ilahduttavan paljon ensikertalaisia. Tapahtumaa kiiteltiin korkealuokkaisista esityksistä ja innostavasta ilmapiiristä.