23.10. 2012 Muut uutiset

Meritekniikan tutkimusryhmä Meridiem vahvistuu Turussa

Meritekniikan tutkimusryhmä Meridiemin tutkimusyhteistyösopimuksia Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan vuosina 2013–2015. Turun kaupunginhallitus päätti jatkosta kokouksessaan 22.10.2012. Sopimuksilla Turku vahvistaa asemaansa meritekniikan tutkimuksen keskuksena. Turun kaupunki panostaa tutkimusryhmän perusrahoitukseen yli miljoona euroa kolmivuotiskaudella.

Meridiem-tutkimusryhmä aloitti toimintansa keväällä 2012 Turku Science Parkissa sijaitsevassa DataCityssä. Tavoitteena on vuosina 2013–2015 vahvistaa ja laajentaa Turun alueen meriteollisuuskeskittymän tutkimus- ja innovaatiotoimintaa entisestään. Lähtökohtana ovat toimialan yritysten tarpeet.

- Suomessa merisektori, meriteollisuuden tuotanto ja palveluliiketoiminta ovat keskittyneet lounaisrannikolle ja erityisesti Turun alueelle. Kaupunki osaltaan haluaa luoda edellytykset vastaavan vahvan tutkimus- ja innovaatiokeskittymän syntymiselle, katsoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

- Turun meritekniikan tutkimusryhmä, jossa mukana ovat Suomen johtavat ja merisektorin kannalta keskeisimmät yliopistot ja korkeakoulut, täydentää Turussa alan koko osaamisketjun. Se ulottuu nyt perustaidoista aina kansainvälisen huippututkimuksen tasolle. Yritysten tarpeista lähtevä korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystoiminta takaa, että suomalainen meriosaaminen voi pysyä kilpailukykyisenä jatkuvasti kiristyvässä globaalissa asetelmassa, Randell jatkaa.

Samoilla linjoilla on STX Finland Oy:n suunnittelujohtaja Patrik Rautaheimo.

- STX Finland näkee positiivisena eri tutkimuslaitosten toimintojen yhteistyön kasvattamisen ja koordinoinnin. Tällä tavoin voidaan varmistaa tutkimuksen korkea taso, ja Turun alueen liike-elämän mahdollisuudet käyttää tutkimustuloksia hyväkseen kasvavat.

Myös professori Pentti Kujala Aalto-yliopiston meritekniikasta pitää tutkimusyhteistyösopimuksen uutta kautta merkittävänä.

- Tämä on tärkeä jatkumo vuonna 2012 hyvin alkaneelle yhteistyölle Aalto-yliopiston, Turun seudun korkeakoulujen, alueen yritysten sekä Turun kaupungin kanssa. Turun kaupungin perusrahoituksen jatkuminen varmistaa toiminnan pitkäjänteisyyden sekä kestävän yhteistyömahdollisuuden.

Tavoitteena kansainvälinen huippuosaamiskeskittymä

Meridiem-yhteistyön myötä on Turun yliopistossa käynnistetty yliopiston sisäinen yhteistoimintamalli meriteollisuuteen liittyvän tutkimuksen kehittämiseksi. Yhteistyöhön on jo kuluvan vuoden aikana sitoutunut kymmenisen tutkimusyksikköä ja noin kolmekymmentä tutkijaa.

- Turun yliopisto odottaa Meridiem-yhteistyöltä lisämahdollisuuksia kehittää poikkitieteelliseen ja monialaiseen tutkimukseen perustuvaa uutta liiketoimintaosaamista meriteollisuudessa, kertoo johtaja Aki Koponen.

Myös Turun ammattikorkeakoulu on jo pitkään harjoittanut kiinteää ja monipuolista yhteistyötä alueen meriteollisuuden yrityksien kanssa. Meritekniikan tutkimusryhmä nähdään tärkeänä kohtaamispaikkana asiantuntijoille ja tutkijoille.

- Valmistuvien laivanrakentajien työllistyminen on ollut hyvä, heidät on suorastaan viety käsistä, kuvailee yliopettaja Pentti Häkkinen. Turun kaupungin tuen jatkuminen ja Aalto-yliopiston vahva sitoutuminen auttavat niin sanotun kriittisen massan saavuttamisessa meriteknologian tutkimuksessa. Turun AMK pyrkii tässä fokusoitumaan erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn tukemisen projekteihin.

Sopimuskorkeakoulujen lisäksi Turun meritekniikan tutkimusryhmän hankkeissa ovat mukana myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi.