25.9. 2012 OSKE-kolumni, TS Talous syyskuu 2012

Yhteistalletus biopankkiin

Nykylääketiede tähtää oikean hoidon kohdistamiseen oikealle potilaalle. Biopankkitoiminnan tavoitteena on, että jo lähitulevaisuudessa voidaan toteuttaa entistä yksilöllisempää ja vaikuttavampaa potilashoitoa - myös nykyistä kustannustehokkaammin. Tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan potilaiden, kliinikoiden ja tutkijoiden yhteistyöllä.

Turun yliopiston strategisen tutkimuksen vahvuusalueilla, kuten syöpä-, verenkierto- ja aineenvaihduntatautien aloilla tehtävä tutkimus nojaa vahvasti ihmisperäisiin, potilaiden hoidon yhteydessä kerättyihin näytteisiin. Tukeakseen tutkimustoimintaa ja valmisteilla olevan biopankkilain edellyttämiä toimenpiteitä ovat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri ja Satakunnan Sairaanhoitopiiri laatineet sopimuksen Länsi-Suomen biopankin (LSBP) perustamisesta ja samalla sitoutuneet biopankin infrastruktuurin rahoittamiseen.

Länsi-Suomen biopankki on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se hyödyntää useita maamme terveydenhuollon kansainvälisestikin merkittäviä menestystekijöitä. Näihin kuuluvat korkeatasoinen julkinen sairaanhoito, kattavat diagnostiset näytekokoelmat, sähköiset potilastiedot, valtakunnalliset rekisterit ja kansalaisten tuki terveyden tutkimukselle.

Länsi-Suomen biopankki huolehtii näytteiden keräyksestä, säilytyksestä ja niihin liittyvän kliinisen tiedon hallinnoinnista ja luovutuksista. Biopankki säilyttää ja luovuttaa näytteitä ilman henkilötunnisteita lääketieteelliseen tutkimukseen tarkoin määriteltyjen periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan korkea laatu ja luovuttajien yksityisyyden suojaaminen ovat avainasioita.

Houkutteleva ja hyvin organisoitu kliininen biopankkitoiminta lisää alueen vetovoimaa tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen saamiseksi sekä edistää yhteistyötä merkittävien kansainvälisten toimijoiden kanssa. Biopankkitoiminta ja yksilöllistetty lääketiede kuuluvat myös Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuden painoalueisiin.

Heli Salminen, Olli Carpen, Panu Jaakkola

Valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma (OSKE) ja Turun koordinoima HealthBIO -klusteri ovat tukeneet biopankkihanketta.