16.11. 2012 Muut uutiset

Turkuun ainutlaatuinen merialan tutkimusryhmämalli

Turun kaupungin ja Aalto-yliopiston, Turun yliopiston sekä Turun ammattikorkeakoulun väliset meriteknologian tutkimusyhteistyösopimukset vuosille 2013–2015 allekirjoitettiin 16.11.2012. Tutkimusyhteistyösopimuksilla vakiinnutetaan Turun alueelle ja koko Suomelle strategisesti tärkeän ja meriteollisuuden tarpeiden mukaisesti määritellyn meritekniikan tutkimusryhmä Meridiemin toiminta Turussa.

Sopimusten allekirjoitusten myötä Turkuun on luotu merialan kaikkien keskeisimpien teknillisten ja muiden yliopistojen sekä korkeakoulujen tutkimusryhmämalli. Toteutustapa on ainutlaatuinen Suomessa.

- Meritekniikan tutkimusryhmän perustaminen täydentää Turussa 2000-luvun puolivälistä asti toteutetun johdonmukaisen linjan. Turun Merilukion perustaminen, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen sekä Turun ammattikorkeakoulun laivatekniikan opetusresurssien vahvistaminen muodostavat yhtenäisen ketjun, jossa viimeisimpänä lenkkinä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kärkenä on Turun meritekniikan tutkimusryhmä, kertoo kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Merisektori perustuu innovaatioihin ja yritysten tarpeisiin

Koulutustuotannon merkittävänä ylläpitäjänä ja meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäjänä Turun kaupunki pyrkii turvaamaan alueella parhaan mahdollisen osaamis- ja koulutuspohjan, joka vastaa meriteollisuuden yritysten tarpeisiin.

- Nyt allekirjoitetut sopimukset mahdollistavat meriteollisuuden pitkäjänteisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön lisäämisen alueella. Ne luovat uraauurtavasti pohjaa uudenkaltaisen meriteollisuuden innovaatiokeskittymän kehittämiselle, jolta odotamme myös vahvaa kansainvälistä näkyvyyttä jatkossa, visioi ohjelmajohtaja Mervi Pitkänen.

- Merisektoria ei ole aina riittävästi mielletty innovaatioalaksi. Nimenomaan innovaatioihin merisektorin kehittäminen kuitenkin perustuu, ja suomalainen meriteollisuus tuottaa maailman huippuluokan teknologisia ratkaisuja. Sekä merisektorin innovaatiokyvykkyys että sen arvostus tulee nostaa aivan uudelle tasolle. Suomi tarvitsee kokonaan uudenlaista kansallista asennetta meriteollisuuden alaa kohtaan, jatkaa kaupunginjohtaja Randell.

Tutkimusyhteistyösopimukset allekirjoittivat Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Aalto-yliopiston dekaani Petri Varsta, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja Turun ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kettunen.