30.11. 2012 Muut uutiset

Diakonia-ammattikorkeakoulu hyödyntää uusinta opetusteknologiaa

Valtakunnallinen Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia Turussa, Porissa, Oulussa, Pieksämäellä ja pääkaupunkiseudulla. Uudet, täysin digitalisoidut etäluokat on nyt otettu käyttöön Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Myös Turussa ja pääkaupunkiseudulla on omat etäläsnäololuokkansa. Ensi vuoden alussa DIAK käynnistää myös iPad-kokeilun kahdessa aloittavassa opiskelijaryhmässä.

Diakonia‐ammattikorkeakoulu on ottanut uuden harppauksen opetusteknologisessa kehityksessä. Valtakunnallinen, seitsemällä paikkakunnalla toimiva korkeakoulu tarjoaa nyt ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta lähes kaikilla koulutusaloillaan. Uudet, täysin digitaaliset etäluokat Porissa, Pieksämäellä ja Oulussa mahdollistavat jaetun tiedon taltioinnin ja reaaliaikaisen välityksen millä tahansa päätelaitteella. Myös Turun ja pääkaupunkiseudun kampusten jo aiemmin käytössä olleet etäluokat päivitetään ajan tasalle. Uudistuksella pyritään paitsi taloudellisiin säästöihin myös ajankäytön tehostamiseen valtakunnallisesti toimivassa verkostoammattikorkeakoulussa. Myös tiedonsaannin esteettömyys on uudistuksen kantava ajatus.

‐ Nyt voimme hyödyntää esimerkiksi yhtä hoitoalan asiantuntijaa koko verkostossa. Tämä tuo merkittäviä säästöjä seitsemällä paikkakunnalla toimivalle oppilaitokselle. Myös henkilöstö on kasvanut etätyöskentelyyn. Esimerkiksi verkkokokoukset ovat jo talon tapa, toteaa opetusteknologiapäällikkö Jarkko Elo.

Luennot talteen

Diak otti käyttöön kokoustyöskentelyyn ja opetuksen välittämiseen Adobe Connect ‐verkkokokousjärjestelmän jo vuonna 2006. Nykyisin Diakissa järjestelmää käytetään verkkokokouksiin ja etäopetukseen kuukausittain 3000 tuntia, joten matkustaminen on vähentynyt huomattavasti.

Etäläsnäololuokkien varusteluun kuuluvat muun muassa älytaulut, digitaaliset dokumenttikamerat, motorisoidut kamerat, tilaan integroitut mikrofonijärjestelmät ja automaattinen luennontallennusjärjestelmä Echo360. Luentoja on taltioituna useita satoja, ja määrä kasvaa koko ajan.

‐ Echon käyttöönotossa olemme ensimmäinen korkeakoulu Pohjoismaissa. Järjestelmä on ennakkoon ohjelmoitavissa, eikä opettajan tarvitse muistaa edes painaa nappia ennen luennon alkua, Elo kertoo.

Tulkkauksen lehtori Annukka Saarenmaa on käyttänyt etäluokkien mahdollisuuksia opettaessaan monimuoto‐opetuksena asioimistulkkiryhmiä yhtä aikaa Helsingissä ja Turussa.

‐ Etäopetus säästää luentojen suunnittelu‐ ja toteutusaikaa. Opetuksen laatu ei tästä kärsi, vaan voi monipuolistuakin, kun saadaan kahdella eri paikkakunnalla toimivat ryhmät yhteen.

Luentotaltioinnit ovat arvokkaita työssäkäyville opiskelijoille, ja lehtorin näkökulmasta on hienoa, että ohjelmat ovat todella käyttäjäystävällisiä. Ei tarvitse olla tekninen asiantuntija, ja opiskelijat oppivat käyttämään ohjelmia yhtä luontevasti kuin käyttäisivät sähköpostia, toteaa Saarenmaa.

iPadit aloittaville opiskelijaryhmille

Vuoden alussa korkeakoulu viimeistelee opetusteknologiset uudistukset, kun kaksi aloittavaa opiskelijaryhmää pilotoi iPad‐kokeilua. Opiskelijoille ja opettajille annetaan käyttöön uuden sukupolven iPad‐laitteet, jotka ovat täysin yhteensopivat etäluokkien mahdollistaman tekniikan kanssa.

‐ Opetukseen osallistumisen välineet ovat opiskelijalla aidosti mukana. Opiskelija voi osallistua luennolle vaikka puiston penkiltä tai palata aiemmin kuulemaansa luentoon uudelleen ennen tenttiä. Lisäksi voimme jakaa heille ilmaiseksi oppilaitoksen omat e‐kirjat, Elo kertoo päätelaitteen valintaan johtaneista syistä.