3.12. 2012 TEKEL

Rikumatti Levomäestä TEKELin hallituksen varapuheenjohtaja

Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELin syyskokous on vahvistanut yhdistyksen hallituksen kokoonpanon vuodelle 2013. Uutena puheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja Jari Lauronen Joensuun Tiedepuisto Oy:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki. 

Muina TEKELin hallituksen jäseninä toimivat toimitusjohtajat Matti Eskola FinnMedi Oy:stä (Tampere), Hannu Kantonen Frami Oy:stä (Seinäjoki), Risto Liljeroos Prizztech Oy:stä (Pori), Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasa Parks Oy:stä, Lauri Ylöstalo Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:stä, Heikki Helve Kuopio Innovation Oy:stä, Vesa Sorasahi Miktech Oy:stä (Mikkeli) ja Karita Huotari Technopolis Oyj:stä.

Hallituksesta jäävät pois aiempi puheenjohtaja Pasi Mäkinen Culminatum Innovation Oy:stä, Veli-Pekka Heikkinen Jyväskylä Innovation Oy:stä ja Jukka Rauhala Technopolis Oyj:stä. TEKEL ry kiittää heitä ansiokkaasta panoksesta.

– Vuosi 2013 tulee olemaan erittäin merkityksellinen koko teknologiakeskuskentälle rahoituksellisesti keskeisimpien ohjelmakausien uusiutuessa. Käynnistynyt valmistelutyö tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa edelleen TEKEL-verkoston roolia kansallisen ja alueellisen innovaatiopolitiikan toteuttamisessa. Tuomme esimerkiksi uudenlaisia näkökulmia jäsenistöllemme tärkeään Innovatiiviset kaupungit eli INKA -ohjelmaan, toteaa tuore TEKEL:in hallituksen puheenjohtaja Jari Lauronen.

– TEKEL-verkosto kehittää toimintakykyään hakemalla uusia ja syventämällä nykyisiä kumppanuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Haluamme verkostona tuoda valmistelutyöhön osaamistamme erityisesti pk-yrityskentän tarpeiden huomioonottamiseksi. Säästöt väärissä paikoissa voivat hidastaa merkittävästi pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia. Kuitenkin pk-yrityksiin kohdistuvat suurimmat kasvuodotukset kansallisesti, TEKEL:in toimitusjohtaja Jaakko Helenius linjaa.