27.11. 2012 OSKE-kolumni, TS Talous marraskuu 2012

Turku syttyy innovaatioista

Valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman (OSKE) toiminta-ajatuksena on ollut edistää korkeatasoiseen osaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan ja investointien kehittymistä alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelma on koonnut hajallaan olevia kansallisia ja alueellisia voimavaroja ja auttanut yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkostojen, innovaatiotoiminnan ja markkinatiedon avulla. Kokonaisuus koostuu 13 klusterista, joista Varsinais-Suomi koordinoi terveyden bioteknologiaa sekä meriklusteria. Lisäksi osallistutaan elintarvikekehityksen, jokapaikan tietotekniikan, nanoteknologian sekä matkailu- ja elämysteollisuuden klusteriohjelmiin.

Ohjelmakausi päättyy vuoden 2013 lopussa ja OSKE:n tulee osittain korvaamaan uusi innovaatiopolitiikan väline INKA (Innovatiiviset kaupungit). Se on osa uutta keskittymäpolitiikkaa, jossa valtio ja suurimmat keskuskaupungit sopivat toimista, joilla vahvistetaan alueellisia innovaatiokeskittymiä ja vauhditetaan uusien suurten kehittämishankkeiden syntyä.

Turun alueella otettiin eri alojen toimijat mukaan uuden kauden valmistelutyöhön jo varhain. Aluksi Turku Science Park Oy kartoitti yritysten tunnistamia kasvu- ja kehittämistarpeita. Eri alojen osaajille haluttiin antaa mahdollisuus vaikuttaa innovaatiokeskittymän sisältöön ja toimintaan. Yksityiskohtaiseen valmisteluun valittujen teemojen osalta koottiin paikallisia asiantuntijatyöryhmiä, jotka koostivat teemoista omat ehdotuksensa. Elokuussa järjestettiin Logomossa suuri foorumi, jossa asiantuntijaryhmät esittelivät ehdotuksensa ja kaikki saivat mahdollisuuden kommentoida toistensa työn tuloksia. Valmisteluun osallistui yhteensä yli 150 asiantuntijaa alueen yrityksistä, korkeakouluista ja julkiselta sektorilta. Innostus, jolla eri toimijat ovat osallistuneet valmistelutyöhön, on ollut todellista. Se kertoo, että vastaavaa vuoropuhelua tulee alueella jatkaa uuden INKA-ohjelman puitteissa tai siitä riippumatta. Turku elää osaamisesta, mutta menestykseen tarvittava uudistuminen syntyy vain yhdessä tekemällä.

Erik Lehtonen

Kirjoittaja toimii Turku Science Park Oy:n organisaatiossa kehitysjohtajana ja osallistuu Osaamiskeskusohjelma (OSKE) -toimintaan.