11.12. 2012 BioTurku®

Biotie: Totsadenantilla merkittävä vaikutus Parkinsonin taudin oireisiin

Turku Science Parkissa toimiva Biotie Therapies Oyj on saanut valmiiksi Faasi 2b - tutkimuksen, jossa tutkittiin adenosiini A2a -salpaaja totsadenantin tehoa ja turvallisuutta Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, joilla levodopahoidon teho on riittämätön. Tulosten perusteella totsadenantti vähensi keskimääräistä aikaa 'off'-tilassa ja oli tehokas myös arvioituna useilla toissijaisilla tehomittareilla.

Nyt valmistuneessa 420 potilaan tutkimuksessa totsadenantilla oli kliinisesti merkittävä ja tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus Parkinsonin taudin oireisiin useilla ennalta määritellyillä tehomittareilla arvioituna. Päävastemuuttujana käytettiin keskimääräistä aikaa 'off'-tilassa, joka väheni lumelääkkeeseen verrattuna tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Totsadenantti oli lumelääkettä tehokkaampi myös arvioituna keskimääräisellä ajalla 'on'-tilassa, UPDRS-asteikon osalla III, UPDRS-asteikon yhdistetyillä osilla I-III sekä tutkijoiden ja potilaiden tekemissä kokonaisarvioissa. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä pienin tehokas ja suurin käyttökelpoinen annostaso sekä parhaat annostasot käytettäväksi Faasissa 3. Totsadenantti oli yleensä hyvin siedetty.

- Olemme erittäin tyytyväisiä tämän tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa soveltamamme tiukat standardit antavat meille aiheen uskoa, että sitä voidaan hyödyntää rekisteröintiin tarkoitettuna avaintutkimuksena totsadenantin kehitysohjelmassa. Aiomme käydä tutkimuksen tulokset tarkasti läpi kumppanimme UCB:n kanssa ja odotamme UCB:n tekevän jatkokehitystä koskevia päätöksiä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, arvioi Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa.

Totsadenantti

Totsadenantti on suun kautta otettava, potentti ja selektiivinen adenosiini A2a -reseptorisalpaaja, joka läpäisee veri-aivoesteen ja säätelee motorisia ja ei-motorisia toimintoja ohjaavien aivoalueiden aktiivisuutta. Biotie on hankkinut Rochelta totsadenantin kehittämis- ja kaupallistamisoikeudet kaikkiin käyttöaiheisiin.

Biotie on lisensoinut totsadenantin maailmanlaajuiset yksinoikeudet UCB Pharma S.A.:lle. Nyt valmistuneen tutkimuksen tulosten arvioinnista riippuen UCB tulee olemaan vastuussa tuotteen Faasi 3 kehityksestä ja kaupallistamisesta. UCB tulee päättämään jatkokehityksestä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on Alzheimerin taudin jälkeen maailman toiseksi yleisin rappeuttava hermosairaus. Sitä sairastaa noin 1 prosentti 65-69 -vuotiaista ja jopa 3 prosenttia yli 80-vuotiaista ihmisistä. Parkinsonin taudin oireet johtuvat vähentyneestä dopamiinituotannosta motorisia toimintoja säätelevillä aivoalueilla.

Biotie

Turku Science Parkissa toimiva Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (mm. Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä traumaperäinen stressihäiriö), sekä maksan tulehduksellisiin ja fibroottisiin sairauksiin. Biotiellä on vahva ja tasapainoinen tuotekehityssalkku, jossa on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali.