17.12. 2012 Startup

Laajentunut Innovation Mill kiinnostaa yrityksiä

Lähes 50 yritystä saapui marraskuun lopulla Turku Science Park Oy:n ja Turun World Trade Centerin yhteiseen aamutilaisuuteen kuulemaan, millaisia kehittämismahdollisuuksia Innovation Mill tarjoaa. Hankkeessa avataan Nokian ja Nokia Siemens Networksin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä syntyneitä tuote- ja palveluideoita, joita nämä eivät käytä omassa liiketoiminnassaan. Cleantech-toimialan ideioiden ja innovaatioiden luovuttajiksi ovat hankkeeseen liittyneet Metso, Kemira, Wärtsilä ja Rautaruukki.

Turku Science Park Oy:n Yrityskehityksen johtaja Olli Mankonen (vas.) ja Technopolis Oyj:n Eero Huttunen ja Jorma Kaitera.

Tilaisuuden avannut, hanketta johtavan Technopolis Oyj:n Jorma Kaitera korosti, ettei kyse ole jämäideoista. Nokian vauhti vain yltyi jossakin vaiheessa niin kovaksi, ettei parinsadan miljoonan liiketoimintapotentiaalikaan välttämättä antanut aihetta idean jatkokehittämiseen. Viimeistään nyt on aika löytää mahdollisimman monille ict- ja cleantech-alan keksinnöille jatkohyödyntäjiä.

Nopea päätösprosessi siivittää uutta yritystoimintaa

Yritys voi käyttää Innovation Mill -rahoitusta idean integroimiseen yrityksen voimassa olevaan teknologiaan, uusien tuotteiden tai palveluiden luomiseen sekä liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Hankkeen työkaluina voidaan hyödyntää esimerkiksi teknologiaselvityksiä, markkinatutkimuksia, pilottihankkeita sekä käyttäjätutkimuksia. Innovation Mill sopii aloittaville, kasvaville sekä vakiintuneille pk-yrityksille.

Yhdessä Tekesin kanssa on luotu hallinnollisesti mahdollisimman sujuva prosessi. Rahoitushakemus saadaan valmiiksi noin kuukaudessa, ja Tekesin päätöskokous yhden yrityksen osalta sujuu puolessa tunnissa. Keskimääräinen hankekoko on 145 000 €, josta puolet tukea. Omaa rahaa siis vaaditaan aina. Avustussumma on maksimissaan 200 000 uusille, alle kahdeksan kuukauden ikäisille yrityksille ja tätä vakiintuneemmille yrityksille 150 000 €.

Hankkeessa on syntynyt 49 uutta yritystä ja 450 työpaikkaa. Ideoita on vapautettu yhteensä 73. Cleantech-toimialan tultua mukaan vapautettavia ideoita on nelisentuhatta, joukossa myös patentteja. Cleantechin aihepiirit liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiin energiantuotantomenetelmiin, jätteenkäsittelyyn ja jätevesien puhdistukseen sekä mittaamiseen.

Lingsoft sai uutta suuntaa strategialleen

Turkulainen kieliteknologiayritys Lingsoft hyödynsi Nokian kehittelemää sanelutunnistusta tiellä mobiiliin puheentunnistukseen. Tavoitteena oli saavuttaa merkittävä osuus terveydenhuollon kielellisissä työkaluissa, Suomesta muihin maihin edeten.

Mobiiliekosysteemit muuttuivat rajusti, mutta Lingsoft pystyi kohdentamaan hanketta muuttuneessa markkinatilanteessa. Yrityksen strategiaa suunnattiin kohti Language Management -palvelujen tuottamista muun muassa puheentunnistamisen avulla etenkin sellaisissa liiketoimintaprosesseissa ja arvoketjuissa, joissa kielellä on suuri merkitys. Nyt yritys keskittyy kokonaisvaltaisiin kielenhallinnan palveluihin omia kieliteknologioita kohdennetusti ja synergisesti hyödyntäen.


Innovation Mill on Nokian, Nokia Siemens Networksin, Metson, Kemiran, Wärtsilän, Rautaruukin, Technopoliksen, Tekesin ja teknologiakaupunkien yhteishanke. Sen rahoittajina toimivat Tekes, osallistuvat kaupungit ja yritykset. Turun alueella sijaitsevaa yritystä palvelee Turku Science Park Oy:n Yrityskehitys.