21.12. 2012 Muut uutiset

Palveluja kansainvälisille osaajille

Marraskuun lopulla 23 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa kokoontui Turku Science Parkin Mauno Koivisto –keskukseen miettimään Turun seudun viihtyisyystekijöitä Suomen ulkopuolelta saapuneen näkökulmasta. Tilaisuuden järjesti EXPAT -hanke.

Reilu 20 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa tapasi Turku Science Parkissa marraskuun lopulla.

Kansainvälisen EXPAT-hankkeen (http://www.expatproject.info/) tavoitteena on kehittää innovatiivisella otteella palveluja Suomeen ja muualle Itämeren alueelle asettuvien maahanmuuttajille. Yhtenä hankekumppanina Turku Science Park Oy.

Tapahtuma alkoi Turun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikön Mika Akkasen tervetuliaissanoilla. Christine Chang Uudenmaan liitosta esitteli EXPAT-hankkeen ja stand up -koomikko Shaz Rahman viihdytti yleisöä ja kertoi omista kokemuksistaan maahanmuuttajana.

Projektisuunnittelija Ville Santalahti Varsinais-Suomen liitosta esitteli tilaisuudessa hankkeen yhteydessä kerätyn kyselyn tuloksia. Maahanmuuttajien elämänlaatua mm. Turun seudulla selvittäneeseen kyselyyn vastasi 154 henkilöä. Vastausten perusteella 78 prosenttia maahanmuuttajista koki kyenneensä saavuttamaan tulolleen asettamansa tavoitteet. Vastanneista 34 prosenttia koki, että suomalaisen kulttuurin ja toimintatapojen omaksuminen vaatii opettelemista.

Tilaisuuden workshop-osuudessa osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään. He kokosivat aikajanalle kotiutumiseen liittyviä tarpeita ajoittaen niitä Turun seudulle saapumista edeltäville sekä seuraaville kuukausille ja vuosille. Heiltä pyydettiin myös arvioita Turun alueella jo olevien palveluiden laadusta sekä ideoita uusien palveluiden kehittämiseksi. Tilaisuuden perusteella maahanmuuttajat kaipaavat selkeämpää, yhteen paikkaan koottua ohjeistusta Suomeen asettumista ja sen edellyttämiä rekisteröitymisiä ja muita tarvittavia toimia helpottamaan. Toivelistalla korkealla on myös verkostoitumistilaisuuksien lisääminen.

Näkemyksiä ja kokemuksia koottiin illan mittaan aikajanalle.