1.2. 2013 BioTurku®

BioTurun aamiaisinfo täyttyi toiminnan paljoudesta ja tekemisen tahdosta

Kuutisenkymmentä henkilöä saapui 23.1. aamulla kuulemaan Turku Science Parkin ja erityisesti BioTurun ajankohtaistietoutta. Tutkimuksen ja yritysten edustajat saivat bioyhteisön asioiden lisäksi kuulla Turun yliopiston innovaatiotoiminnasta, Turun valmistautumisesta uuteen kansallisen innovaatiopolitiikan kauteen sekä Tekesin tulevista ohjelmista. Yksistään BioTurun hanke- ja tapahtumalista sai aamusilmät avautumaan, mutta parhaana kaamoksen karkottajana toimivat yhteen kerätyt klusterin hyvät uutiset.

BioTurun ja kansallisen HealthBIO-klusterin johtaja Tero Piispanen esitteli paikallisia bioalan saavutuksia runsaan vuoden ajalta. Turkuun on syntynyt seitsemän alan yritystä: Montisera, Labrox, MyHealthway, ID Creations, Skulle implants, Aurexel sekä Novobion. Niin lääkekehityksessä kuin kaupallistamisajoiltaan nopeammissa diagnostiikassa ja biomateriaaleissa on saavutettu odotettua menestystä. Biotie on onnistunut myös pääoman hankkimisessa, samoin ArcDia sekä Abacus Diagnostica.

Yritysten liiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälistyminen on paitsi BioTurun, myös kansalliseen Osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan HealthBIO-klusterin strateginen tavoite. Tähän liittyvä toiminta partnerointi-, investointi- ja muine tapahtumineen on monitahoista, uutena painopisteenä Venäjä. Venäjän talouskomissio kokoontuu Turussa 27.3., minkä lisäksi EU:n sekä Venäjän välinen biokonferenssi järjestetään täällä marraskuussa. Turun ja Pietarin kaupunkien 60-vuotiseen ystävyyteen liittyy lisäksi useita bioalan tapahtumia.

Uutta on myös Suomen valtion virallisella statuksella tehtävä Team Finland Road Show. Valtakunnalliseen Osaamiskeskusohjelmaan - etenkin bio- ja nanoteknologiaan sekä meriteollisuuteen - painottuen se suuntaa Moskovaan 12.6. sekä Shanghaihin 23.9. Team Finland on verkostomainen toimintamalli yritysten tarvitsemien vienti- ja kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen.

INKA tulee – Turku on valmis

Marja-Riitta Viljainen Turku Science Park Oy:stä kertoi uuteen valtakunnalliseen innovaatio-ohjelmaan, INKAan (Innovatiiviset kaupungit) valmistautumisesta Turussa. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla vuoden 2014 alussa aloittava ohjelma korvaa nykyisen Osaamiskeskusohjelman. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. INKA-ohjelmalla tuetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa.  Painopiste on suurilla kaupunkiseuduilla, joiden tulisi luoda uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita.

Turku Science Park Oy:n koordinoimaan valmisteluun on osallistunut miltei 150 asiantuntijaa kahdeksassa työryhmässä. Turun kehittämistahto koostetaan aiehakemukseksi helmikuun loppuun mennessä, ja TEM valitsee parhaimmat kaupunkiseudut jatkoon varsinaiseen, myöhemmin toteutettavaan hakuun. Uuteen ohjelmaan valitaan enintään 12 kaupunkiseutua. Näistä  4­-6 pääsee lisäksi erityiseen neuvottelumenettelyyn, johon linkitetään myös keskeisimpiä kansallisia rahoittajia.

Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki kertoi Turun yliopiston kiinnittävän yhä enemmän huomiota tutkimustulostensa kaupallistamiseen. Keksintöjen jalostaminen tuotteiksi ja yritystoiminnaksi on toteutunut myös määrällisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Bioaamiaisen esitysten tiivistelmiä voi tilata sähköpostitse Marja-Riitta Viljaiselta Turku Science Parkista, marja-riitta.viljainen@turkusciencepark.com.

Teksti: Katja Wallenlind