Enhancing the innovation management capacity of Finnish SMEs by the Enterprise Europe Network in 2015-2016

Pk-yritysten innovaatiokyvyn kehittäminen

Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa kehitetään yritysten kykyä hyödyntää innovaatiotoimintaansa. Palvelu sisältää innovaatioprosessien toimivuuden arvioinnin, mahdollisten puutteiden tunnistamisen ja kehittämissuunnitelman. Tavoitteena on innovaatio- ja kaupallistamisprosessien tehostaminen, ei teknologian kehittäminen. Palvelu sopii vahvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan panostaville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Coaching-palvelu pk-instrumenttirahoitusta saaneille

Horisontti 2020 –ohjelman pk-instrumenttirahoituksen saajilla on oikeus kolmeen (Phase 1) tai kahteentoista (Phase 2) coaching-päivään. Hankkeessa arvioidaan näiden yritysten kehittämistarpeita ja haetaan kehittämistoimiin sopivia asiantuntijoita. Lisätietoja pk-instrumentista.

Turku Science Parkin kumppaneita hankkeessa ovat Finpro ja Tekes.

Yhteyshenkilösi Turku Science Park Oy:ssä: Olli Mankonen, puh. 0400 921 937, olli.mankonen@turkusciencepark.com.


Enhancing the innovation management capacity in SMEs

The objective of this European Union funded project is to increase the efficiency and effectiveness of innovation processes in small and medium sized enterprises with significant innovation activities. The service includes innovation management capacity assessment, identifying development needs and the action plan based on the needs.

Coaching services for SME Instrument beneficiaries

Horizon 2020 SME Instrument beneficiaries can receive 3 days (in Phase 1) and 12 days (in Phase) coaching services. This project includes gaps and needs analysis and searching appropriate coaches for these companies. More information about SME Instrument.

The partners of Turku Science Park in this project are Finpro and Tekes.

Your contact person in Turku Science Park Ltd is:  Olli Mankonen, tel. +358 400 921 937, olli.mankonen@turkusciencepark.com.