Ohjelmat ja hankkeet kehittämisen työkaluina

Turku Science Park Oy:ssä ohjelmat ja hankkeet ovat kehittämisen sekä tutkimus- ja yritysosaamisen yhteen saattamisen välineitä. Osaltaan ne toimivat myös palvelutarjonnan mahdollistajina.

Yli 25 vuotta jatkuneen toimintamme aikana olemme osallistuneet kymmenien erikokoisten hankkeiden toteutukseen. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet, Osaamiskeskusohjelma OSKE ja EU:n eri ohjelmakaudet ovat koulineet Turku Science Park Oy:stä yhden Suomen kokeneimmista hankeosaajista. Vuodesta 2014 alkaen Turku Science Park Oy on mukana toteuttamassa uutta Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelmakokonaisuutta.

Hankelistauksesta löydät kaikki käynnissä olevat hankkeemme. Osasta hankkeita on valmisteltu erillinen hankekortti, josta löydät tarkemmat tiedot hankkeesta, sen tavoitteista ja yhtiömme roolista siinä.