YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Turussa keskitytään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduissa toimintayksiköissä kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa keskitytään proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä, kuten yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa, osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen.

Hanke toteutetaan Turku Science Park Oy:n koordinoimana. Muita kumppaneita ovat Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman eli ns. kuutoskaupunkien 6Aika-ohjelmaa. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto rahoittajaorganisaationa.

Lisätietoja:
Marja-Riitta Viljainen, Turku Science Park Oy, Puh. 050 577 4812, marja-riitta.viljainen@turkusciencepark.com

 

In Finland, the Ministry of Employment and Economy formulated a growth strategy. In the strategy, a roadmap for a more effective and productive health care innovation system was devised. The YSI project (University Hospitals as Innovation Platforms) puts the strategy into motion, creating health innovation ecosystems that produce new innovations, new and more effective ways of working, and most importantly, creates new business.

In Finland, university hospitals are the most essential centers of excellence for special health care. These hospitals have a unique, but underutilized, potential to act as centerpieces for innovation ecosystems in the entire field of health and well-being. In the YSI project, two health innovation ecosystems are created around university hospitals. Even though these systems take into account special characteristics (partners, specialties, etc.) of a region into account, they complement each other in the following matter.

In Turku, the focus is on reactive innovation exploration. Innovations are searched from specific hospital units (such as cardiology), and the innovations are brought into the use of local companies operating in the related fields. The innovations are searched formally, on the basis of a method developed in the project. The method is based on existing tools and techniques, taking global best practices and innovation policies into account.

In Oulu, the focus is on proactive innovation co-development. Innovations are developed in a close co-operation with different stakeholder groups, such as companies, patients and domain specialists. Different stakeholders are involved in the development process throughout the development cycle. Similarly to the immersive work done in Turku, these activities will also focus on defining new ways of working, and on creating new business.

The project coordinator is Turku Science Park Ltd. Other project partners are University of Turku, Hospital District of Southwest Finland, University of Oulu and Northern Ostrobothnia Hospital District.

YSI will continue till the end of 2017. It is part of the national Six City Strategy (6Aika), carried out by the six largest cities in Finland: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku and Oulu. The YSI is financed by European Regional Development Fund (ERDF) and financier authority is the Helsinki-Uusima Regional Council.

More information:
Mrs. Marja-Riitta Viljainen, Senior Advisor, Turku Science Park Oy, tel. +358 50 577 4812, marja-riitta.viljainen@turkusciencepark.com

Kuva/photo: Tyks sydänkeskus - Tyks Heart Centre. VSSHP/Princeps, Titam Truong.